Dodona 2

Në qendër të Prishtinës filloi ndërtimi i Objektit Banesor Afarist Dodona 2