Për Ne

UNIproject eshte ndermarrje e mesme ndertimore per projektim, ndertim, konsalting dhe ingjinjering. Sherbimet qe ndermarrja ndertimore UNIproject ofron, bejne qe kjo e ndertimtarise prej nga stafi profesional, kreativiteti projektues, dhe serioziteti ne punen ndertimore.
Nje periudhe e cila veshtersoi dhe kufizoi mundesite per aktivitete te mirefillta.Sidoqofte, periudha e lartcekur i dha ndermarrjes mundesine e fokusimit ne projektime dhe ndertime individuale, si dhe mundesine e organizimit intern te kjo ndermarrje tani posedon.

Pas luftes ne Kosove, UNIproject rifilloi aktivitetin e tij duke ofruar keshtu te gjitha llojet e sherbimeve ne fushen e ndertimit dhe ne sektorin publik dhe ate privat.

Missioni i ndermarrjes UNIproject eshte qe te ofroj tek klientet sherbime kualitative te cilat ne vete permbajne konsultime te rregullta rreth projektimit dhe ndertimit

"Ne besojme se suksesi yne me i madh do te ishte kur klientet tane potencial zgjedhin UNIproject per projektet e tyre te ardhshme ..."

Visioni i ndermarrjes eshte qe te rregulloj infrastrukturen e kryeqytetit te Kosoves me ndertime kualitative te parapara ne planin urbanistik, ne bashkepunim me organet me ligjin dhe lejen e ndertimit ne veqanti, duke i japur keshtu kryeqytetit vizionin e nje metropoli boteror.

Dhe sot, Kompania bashkepunon me kompani ndertimi anemban botes, duke zgjeruar sportfolion e sherbimeve duke bere qe sherbimet e projektimit dhe ndertimit te jene kualitative.

UNIproject-i sot eshte kompani e formuar nga stafi profesional me pervoja nga mbrenda dhe jashte vendit.

Kjo eksperienc garanton sherbime kualitative ne sferen e projektimit, ndertimit dhe inxhinjeringut.